Nabízíme vám 100% využití náhradního plnění ve smyslu Zákona č. 5/2004 CFU o službách zaměstnanosti

Pokud patříte k zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 20 zaměstnanců a nemáte možnost zaměstnávat občany se sníženou pracovní schopností (3,2% z celkového průměrného počtu zaměstnanců za rok), jste povinen odvést státu 0,9-násobek celkové ceny práce za každého chybějícího občana se ZPS.

Neplaťte zbytečně tento povinný odvod státu, kterým nic nezískáte, ale využijte svou možnost zadat zakázku chráněné dílně. Splníte tím zákonnou povinnost, ušetříte své finance, získáte zboží nebo služby a podpoříte tím zaměstnávání občanů se sníženou pracovní schopností v naší chráněné dílně.

Dát zakázku za 1 064 Eur (0,8-násobek celkové ceny práce) a získat služby nebo reklamní předměty je dokonce o 133 Eur levnější než platit povinný odvod státu ve výši 1 197 Eur (0,9-násobek celkové ceny práce) a nic nezískat.