Blog

Jak se chránit při pískování?

Pokud pracujete v v oblasti pískování, víte, že ochrana je velmi důležitým aspektem, kterým by se nemělo opovrhovat. Ať už se jedná o ochranu dýchacích cest, očí nebo celého těla, zjistěte, jaké materiály vás za každou cenu ochrání před abrazivními částicemi.

Co je pískování?

Pískování je forma mechanické povrchové úpravy, která se dělí na pneumatické pískování a pískování metaním. Jedná se o proces, při kterém se směs abrazivního média (nejčastěji písku) a stlačeného vzduchu soustředí vysokou rychlostí na pískovaný povrch, čímž se čistí, odstraňuje rez nebo brousí.

Rizika spojená s pískováním

Proces pískování vytváří jemné prachové částice, které mohou být ve vzduchu po dlouhou dobu. Pracovníci vystavení tomuto prachu jsou ohroženi dýchacími potížemi, jako je kašel, dušnost a v nejhorších případech chronická onemocnění dýchacích cest. Použití různých abrazivních materiálů, jako je písek, sklo nebo kovové částice, může zvýšit riziko vzniku respiračních onemocnění. Některé z těchto materiálů mohou být toxické nebo způsobit alergické reakce.

Aby se minimalizovala tato rizika, je nezbytné, aby při pískování byly dodržovány přísné bezpečnostní směrnice a používalo se přiměřené ochranné vybavení, jako jsou respirátory, ochranné brýle, ochranná sluchátka a vhodné pracovní oděvy, kterým se v další části článku věnujeme.

Jednička v ochraně proti pískování

Dýchací přístroj na pískování je hlavním bezpečnostním vybavením při práci s pískovacím zařízením, kde je vysoká expozice prachu a potenciálně toxických látek. Tato zařízení chrání dýchací cesty před vdechováním nebezpečných částic do dutiny ústní a nosní , čímž zajišťují vaše zdraví a bezpečnost.

Respirátory s filtrací

Speciální respirátory obsahují filtry, které zachycují prachové částice a toxické látky. Filtry mohou být N95, N99 nebo N100, přičemž vyšší stupeň znamená větší schopnost zachycovat jemné částice. Při výběru tohoto typu ochrany dýchacích cest je nutné myslet i na ochranu očí  a sluchu.

Polomasky s vyměnitelnými filtry

Polomasky zakrývají nos a ústa a obsahují vyměnitelné filtry. Jsou vhodné do středně až vysoce toxického prostředí. Stejně jako u respirátorů nezapomeňte na ochranné brýle nebo ochranu sluchu.

Dýchací přístroje

Tato zařízení poskytují čistý vzduch pomocí dlouhé hadice, která je oddělena od pracovního prostoru. Jsou ideální do extrémních podmínek s vysokým výskytem nebezpečných látek. Jedná se o nejpokročilejší technologii v ochraně proti pískování.

Jaké oblečení zvolit?

Při pískování je důležité zvolit vhodný ochranný oděv na ochranu těla pracovníka před prachem, pískem a potenciálně nebezpečnými látkami. Pracovní kombinézy jsou vynikajícím řešením, protože pokrývají celé tělo a zabraňují vniknutí prachu a písku pod oblečení. Můžete si také vybrat z jednorázových modelů. Pokud vám kombinéza nesedí, zvolte pracovní kalhoty s laclempracovní bundu s ochranným zapínáním. Mějte také na paměti ochranné pracovní rukavice z odolných materiálů, které chrání vaši pokožku.

Jaké boty si vybrat?

Při pískování je důležité zvolit vhodnou obuv, která zajistí bezpečnost a ochranu nohou před prachem, pískem a možnými nebezpečnými látkami. Pracovní obuv si můžete vybrat podle následujících požadavků:

Pamatujte – ochrana dýchacích cest a očí je při pískování nejdůležitější. Všechny ostatní prvky pracovního oděvu a ochranný pomůcek jsou pouze přínosem pro bezpečnější a komfortnější práci. Vyberte si ze široké nabídky  pracovních kombinéz, kompozitní obuvi, pracovních rukavic a ochranných pomůcek pro co nejbezpečnější práci při práci s volně se pohybujícími abrazivními částicemi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *