Blog

Komplexní ochranné pomůcky

Každé povolání vyžaduje ochranné pomůcky na různých úrovních. Od pracovních přileb, přes ochranu zraku, sluchu či dýchacích cest, pracovní oděvy doplňují různé ochranné pomůcky. Tento článek vás seznámí se všemi nejběžnějšími typy ochrany pracovníků na pracovišti.

Význam a účel ochranných prostředků

Ochranné prostředky mají zásadní význam pro bezpečnost a zdraví pracovníků v různých průmyslových odvětvích. Jejich účelem je minimalizovat riziko zranění a chránit uživatele před potenciálními riziky na pracovišti. Tato zařízení poskytují ochranu před různými faktory, jako jsou chemikálie, mechanická zranění, nebezpečné částice a hluk.

Druhy ochranných pomůcek

Ochrana hlavy

Poskytuje ochranu před poraněním hlavy a traumatickými zraněními, ke kterým může dojít při pádu předmětů nebo práci v nárazovém prostředí. Ochranná přilba je vyrobena z pevných a odolných materiálů, nejčastěji používaných ve stavebnictví.

Ochrana sluchu

Slouží ke snížení hladiny hluku a ochraně sluchového aparátu před poškozením při práci v hlučném prostředí nebo při používání hlučných strojů a zařízení. Vybírat můžete z klasických špuntů nebo sluchátek, podle potřeby eliminovat hluk na pracovišti.

Ochrana očí

Poskytuje ochranu očí před nebezpečím částic, jisker, chemikálií nebo jiných vnějších faktorů, které by mohly způsobit zranění nebo poškození zraku. V naší nabídce najdete několik typů ochranných brýlí nebo obličejových štítů.

Ochrana dýchacích cest

Slouží k filtraci vzduchu a zabraňuje vdechování škodlivých částic, plynů, hmot nebo aerosolů, které by mohly poškodit dýchací orgány. V naší nabídce najdete jednorázové roušky, respirátory nebo roušky s výměnnými filtry.

Ochrana kolen

Poskytuje podporu a ochranu kolenům před opotřebením, nárazy, ať už při práci na kolenou nebo při aktivitách, které jsou na kolenou dlouhodobě náročné. Pěnové výplně do pracovních kalhot nebo samostatných chráničů kolen zvyšují pohodlí a uvolňují napětí v oblasti čéšky.

Ochrana rukou

Poskytuje ochranu rukou před mechanickým poškozením, chemikáliemi, teplem, chladem nebo jinými riziky na pracovišti. V naší nabídce najdete širokou škálu pracovních rukavic, snad pro všechny profese či koníčky.

Normy a předpisy

Dodržování norem a předpisů při výběru a používání ochranných prostředků je důležité pro zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků. Tyto normy a předpisy jsou vytvářeny na základě studií, vědeckých poznatků a osvědčených postupů a jejich cílem je minimalizovat riziko úrazů a chránit zdraví pracovníků. Každý certifikovaný ochranný prostředek podléhá určitým normám podle charakteristik nebo možností aplikace. Rozhodně nedoporučujeme kupovat ochranné pomůcky bez certifikace nebo stanovených norem.

Údržba a péče o jednotlivé typy ochranných pomůcek

Ochrana hlavy, sluchu a očí vyžaduje pravidelné čištění a kontrolu, aby se odstranily nečistoty a zajistila integrita materiálu. Respirátory a chrániče dýchacích cest by měly být pravidelně čištěny a dezinfikovány, aby nedošlo ke kontaminaci. Jednorázové obličejové masky nebo respirátory určené k několikahodinovému použití by měly být zlikvidovány v rámci předpisů na ochranu životního prostředí. Chrániče kolen a rukavice by měly být skladovány na suchém místě a pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození.

Ochrana pracovníků je totiž důležitým aspektem každé pracovní činnosti. Správné pracovní pomůcky, zejména ochranné pomůcky, jsou proto při nástupu na pracovní směnu vždy na prvním místě. Ať už pracujete v nenáročných pracovních podmínkách nebo naopak, v extrémně nebezpečných pracovních podmínkách, vlastní ochrana je na pracovišti číslo jedna pro efektivní práci a plynulý průběh pracovní činnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *