Blog

Jak správně nosit a používat respirátor při práci

Ochrana dýchacích cest je nedílnou součástí některých profesí. Jedná se o povolání, nebo spíše pracoviště, kde hrozí nebezpečí vdechování nebezpečných částic, ať už jde o plyn, chemikálie, viry, bakterie nebo prach.

Nejčastěji se setkáváme s respirátory v oblasti zdravotnictví, což zahrnuje zdravotní sestry, lékaře, laboranty nebo zubaře.  Respirátory jsou mimo jiné významné ve stavebnictví při bourání zdí nebo všude tam, kde prachové částice létají až ke stropu. Pokud to není prach, je to cement, sklolaminát nebo izolace, které jsou pro lidské tělo nebezpečné. Stejně nebezpečné jsou chemikálie, které lze nalézt ve výrobních halách, lakovnách a jednoduše všude, kde chemikálie létají vzduchem.

Při správném používání mohou respirátory poskytnout účinnou ochranu před škodlivými částicemi nebo plyny ve vzduchu. Fungují tak, že filtrují vzduch, který dýcháme, a odstraňují částice, které mohou být škodlivé pro naše zdraví. Respirátory pomáhají předcházet onemocněním dýchacích cest, jako je astma, bronchitida a rakovina plic, které mohou být důsledkem dlouhodobého vystavení částicím přenášeným vzduchem.

Jak si vybrat respirátor pro vaši profesi

Který respirátor si vybrat, je částečně jednoduchý. Existují dva typy respirátorů, a to částicové respirátory a respirátory proti plynům a výparům.

Protičásticové respirátory jsou určeny k filtrování částic ve vzduchu, jako je prach, kouř nebo mlha. Mohou být použity k ochraně pracovníků v odvětvích, jako je stavebnictví, těžba a zemědělství, kde je běžné vystavení částicím přenášeným vzduchem. Protičásticové respirátory jsou k dispozici v několika třídách na základě jejich filtrační účinnosti, přičemž nejběžnější jsou N95, FFP1, FFP2 a FFP3.  Respirátory jsou navrženy tak, aby odfiltrovaly 95 % vzdušných částic a běžně se používají ve zdravotnických zařízeních k ochraně před infekčními chorobami a viry.

Plynové a parní respirátory jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před škodlivými plyny a výpary, jako jsou například ty, které produkují chemikálie, rozpouštědla nebo pesticidy. Takové respirátory existují v provedeních pro polovinu obličeje nebo celý obličej.  Respirátory na půl obličeje zakrývají nos a ústa a mohou být použity s filtry nebo kazetami k odstranění specifických typů plynů nebo par. K ochraně očí můžete použít ochranné pracovní brýle. Celoobličejové respirátory pokrývají celý obličej a mohou být použity s filtry nebo vložkami, stejně jako s poháněnými respirátory pro čištění vzduchu, které používají ventilátor napájený baterií k pohybu vzduchu přes filtry nebo kazety.

Jak správně nosit jednorázový respirátor

Po výběru správného druhu respirátoru je nutné vědět, jak jej správně nosit. Umyjte si ruce před každým nasazením respirátoru, abyste na něj neaplikovali nečistoty, než v něm začnete pracovat. V  případě potřeby použijte dezinfekci.

Nasaďte si masku na obličej a zjistěte, zda vám dobře padne. Zjistíte to tak, že pokud masku zakryjete rukama a nadechnete se, vzduch by neměl unikat. V případě, že vzduch uniká, upevněte masku na obličej co nejtěsněji. K úpravě tvaru můžete použít kovový plíšek v oblasti nosu. Poté, co je respirátor pevně připevněn k obličeji, uchopte elastické pásky a vytáhněte je za uši. V případě potřeby můžete respirátor na tváři ještě upravit.

Nedotýkejte se přední části masky při jejím nošení, protože by mohlo dojít ke kontaminaci. Pokud potřebujete masku upravit, dotkněte  se gumiček.

Frekvence výměny respirátorů na pracovišti závisí na typu respirátoru a pracovním prostředí. Je důležité dodržovat doporučení výrobce a veškeré platné předpisy nebo pokyny pro používání respirátoru.  Respirátory by měly být po každém použití  zlikvidovány, protože se znečistí nebo poškodí. Jedná se o respirátory, které nemají vyměnitelný filtr.

Jak správně nosit respirátor s vyměnitelnými filtry

Správné nošení takových respirátorů vás ochrání před nebezpečnými chemikáliemi, plyny a výpary. Především je důležité zvolit správnou velikost. Respirátor by měl být přiléhavý, ale ne příliš těsný a neměl by zasahovat do vidění nebo komunikace.

Před nasazením respirátoru zkontrolujte, zda neobsahuje známky poškození, jako jsou praskliny nebo trhliny v popruhech nebo filtračních vložkách. Ujistěte se, že jsou filtrační vložky správně vloženy a zajištěny. Filtry by měly být nové nebo čisté před každým použitím.  Držte respirátor u obličeje a přetáhněte popruhy přes hlavu a umístěte respirátor tak, aby zakrýval nos a ústa. Nastavte popruhy tak, aby vám bezpečně a pohodlně padly.

Při skládání respirátoru dávejte pozor, abyste jej nevzali rukama vpředu. To by mohlo kontaminovat filtry. Nejlepší je vytáhnout respirátor za popruhy ze zadní části hlavy dopředu. Po použití uchovávejte respirátor na čistém a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření a případných nečistot.

Výměna filtrů u tohoto typu respirátoru závisí na typu filtru, množství koncentrace nečistot ve vzduchu nebo rychlosti dýchání. Obecně platí, že někteří výrobci doporučují výměnu plynových a parních filtrů po osmi hodinách používání, zatímco jiní mohou doporučit jejich výměnu po pouhých 30 minutách používání ve vysoce znečištěném prostředí.  Nejlepší je postupovat podle pokynů na obalu přímo od výrobců.

Respirátory jsou účinnou ochranou dýchacích cest před nečistotami, prachem, chemikáliemi, viry nebo nebezpečnými plyny. Využít je můžete v různých odvětvích, podle kterých si umíte vybrat ten správný model.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *