Blog

Jak vybrat chrániče sluchu podle množství hluku na pracovišti

Nadměrný hluk na pracovišti má negativní dopad na pracovní výkon, zejména v případě pracovních podmínek, kdy je často nemožné jej zcela odstranit. Při práci v takových podmínkách existuje potenciální riziko trvalého poškození sluchu pracovníků, které může zásadně ovlivnit kvalitu života pracovníka. Pro ochranu před hlučným prostředím však  přicházejí ke slovu účinné ochranné prostředky pro váš sluch, které zabrání jeho poškození. Jak ale vybrat ty správné?

Decibel – Jednotka měření hladiny intenzity zvuku

Decibel (zkráceně dB) slouží jako jednotka pro měření intenzity zvuku. Intenzita zvuku je vyjádřena pomocí decibelové stupnice, která je logaritmická. To znamená, že každé zvýšení o 10 dB představuje desetinásobné zvýšení intenzity zvuku. Například zvuk o síle 70 dB je desetkrát hlasitější než zvuk o síle 60 dB.

Hladiny zvuku přesahující 85 dB mohou představovat potenciální riziko pro sluch, pokud je osoba vystavena takovým zvukům po dlouhou dobu. Při 120 dB může náhlý zvuk způsobit trvalé poškození sluchu. Při extrémní úrovni 140 dB může dojít k trvalému poškození sluchu i při krátkodobém vystavení tak intenzivnímu zvuku. Ve všech případech je ochrana sluchu nutností. Ale jaký druh si vybrat ve své práci?

Zvuková izolace – H, M, L, SNR

Zvuková izolace, vyjádřená pomocí hodnot H (High), M (Medium), L (Low) a SNR (Signal-to-Noise Ratio), se používá k posouzení schopnosti sluchových ochranných prostředků. Tyto hodnoty pomáhají určit, do jaké míry je sluchadlo schopno blokovat nežádoucí hluk v různých frekvenčních pásmech:

 • H (High) – sluchová izolace vysokých frekvencí – čím vyšší hodnota, tím více eliminuje ostré a vysoké tóny,
 • M (Medium) – Střední sluchová izolace – definuje intenzitu středofrekvenčních zvuků,
 • L (Low) – Sluchová izolace nízkých frekvencí – charakterizuje intenzitu potlačení hlubokých a basových tónů,
 • SNR (Signal-to-Noise Ratio) – Signal-to-Ambient Noise Ratio – vyjadřuje celkovou účinnost sluchových ochranných pomůcek při eliminaci zvuku na všech frekvencích.

Normy spadající pod ochranu sluchu

Základní norma EN 352 upravuje obecné požadavky na ochranu sluchu v rámci pracovních ochranných oděvů. Norma se však dělí na další, specifičtější normy, podle povahy ochrany sluchu:

Profesionální značky používají metodu výpočtu ke kategorizaci produktů ochrany sluchu podle jejich vhodnosti pro konkrétní odvětví. Na jejich základě existují následující označení:

 • S – schopnost slyšet signály v železniční dopravě
 • V – schopnost slyšet semafory
 • W – schopnost slyšet varovné signály obecně
 • E — schopnost slyšet signály pro řidiče (E1 — velmi pohodlné; E2 – vhodné; E3 – podmíněně vhodné)

Množství hluku na pracovišti a výběr ochranných pomůcek pro nedoslýchavé

 • 60-70 dB – kancelářské prostředí – není nutná ochrana sluchu
 • 80-90 dB – konstrukce a výroba – zátky na ochranu sluchu
 • 100 dB – hlučná obsluha stroje – Mušlové chrániče sluchu se střední izolací hluku
 • 110 – 120 dB – letectví, těžké stavebnictví, hudební průmysl – Mušlové chrániče sluchu s vysokou izolací hluku (ideálně ve spojení s ochrannou přilbou)

Ochrana sluchu je v některých pracovních podmínkách nutností, stejně jako ochranná přilba nebo brýle. Zdraví máme jen jedno, proto je nutné se v práci adekvátně chránit, abychom předešli chronickým nemocem nebo nemocem z povolání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *